درباره ما

ما که هستیم

مرکز مدیریت منابع انسانی سپهر دانش آرکا با مجوز رسمی از سازمان فنی وحرفه ای کشور در
سال 1398 با هدف کمک به ارتقاء قابلیت های فردی وگروهی وسازمانی در حوزه های جذب
واستخدام وپرورش نیروی انسانی توانمند ویاری رساندن به بخش منابع انسانی سازمان ها وکسب
وکارها در جهت توسعه ی نیروی انسانی ماهر ومتخصص در حوزه های توسعه مهارت های فردی
وارتباطات ومدیریت در تمامی شاخه ها به طور تخصصی وارائه گزارش عملکرد فردی وسازمانی
وبرگزاری دوره های تخصصی در حوزه های مذکور به صورت خصوصی وجمعی در قالب
کارگاهی ومشاوره در بخش منابع انسانی با بهره گیری از اساتید برجسته کشوری در حوزه های
تعالی سازمانی وکسب وکارها وفردی تاسیس گردید .

آموزش های ما

تهیه برنامه توسعه فردی idp
انطباق شغل وشاغل وبهبود عملکرد
کانون ارزیابی وعملکرد کارکنان
نیاز سنجی آموزشی در حوزه های رفتاری
آموزش پرسنل سازمانی در حوزه های تخصصی مدیریت
برنامه ریزی نیروی انسانی
انجام فرایند جذب واستخدام وتهیه پروفایل شخصی

اطلاعات بیشتر

آموزش های ما

تهیه برنامه توسعه فردی idp
انطباق شغل وشاغل وبهبود عملکرد
کانون ارزیابی وعملکرد کارکنان
نیاز سنجی آموزشی در حوزه های رفتاری
آموزش پرسنل سازمانی در حوزه های تخصصی مدیریت
برنامه ریزی نیروی انسانی
انجام فرایند جذب واستخدام وتهیه پروفایل شخصی

اطلاعات بیشتر

حوزه مشاوره فردی

مشاوره شغلی وکسب وکار
توسعه فردی
مشاوره استعدادیابی وتحصیلی
تحقیق وپژوهش
تدوین کتاب

اطلاعات بیشتر
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://arkahrm.com/?p=127